سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر


 جمعیت‌شناسی

 جامعه‌شناسی

 برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

 جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی

 مطالعات فرهنگی

 مطالعات جوانان

مدیریت خدمات اجتماعی

مدیریت راهبردی فرهنگ

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

برنامه ریزی گردشگری

دانش اجتماعی مسلمین

فلسفه علوم اجتماعی

گردشگری مذهبی

مطالعات اوقات فراغت

پژوهش علوم اجتماعی

جامعه شناسی ورزشی

 حقوق خصوصی

 حقوق بین‌الملل

حقوق جزا و جرم‌شناسی

حقوق عمومی

حقوق بشر

حقوق مالکیت فکری

 حقوق محیط زیست

حقوق اقتصادی

 حقوق تجارت بین‌الملل

 معارف اسلامی و حقوق

 حقوق ارتباطات

 حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی

حقوق سردفتری

حقوق ثبت اسناد و املاک

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

 حقوق حمل و نقل

 فقه و حقوق خصوصی

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

 فقه و حقوق جزا

مدیریت نظارت و بازرسی

 مدیریت دادگستری

حقوق دادرسی اداری

 حقوق خانواده

حقوق شرکت های تجاری

فقه و حقوق اقتصادی

حقوق نفت و گاز

 حقوق تجارت الکترونیکی

سایر موضوعات مرتبط